Ο φιλόσοφος

 

Η αξία ενός ανθρώπου φαίνεται από το πόσο αλλάζει τη ζωή των υπόλοιπων ανθρώπων προς το καλύτερο. Οι άνθρωποι που άλλαξαν ριζικά τον ρου της ανθρωπότητας γράφτηκαν στα κατάστιχα της ιστορίας για αιώνες, ακόμα και χιλιετίες. Τέτοιοι σπουδαίοι άνθρωποι ήταν κατά κύριο λόγο φιλόσοφοι, στοχαστές, επιστήμονες, καλλιτέχνες αλλά και πολιτικοί ή στρατιωτικοί ηγέτες. Τι κοινό είχαν όλοι αυτοί το οποίο, ανεξάρτητα από την ακτίνα ειδίκευσης τους, τους έκανε τόσο επιτυχημένους στο έργο τους; Είχαν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αντίληψη των αρχών και νόμων που διέπουν την ανθρώπινη ζωή (ατομική και συλλογική). Με άλλα λόγια ήταν φιλόσοφοι. Τι είναι λοιπόν ή φιλοσοφία και γιατί έχει τόσο μεγάλη επίδραση στη ζωή των ανθρώπων;

Share: