Π ρ ό λ ο γ ο ς

Το βιβλίο αυτό περιγράφει με τον πλέον αυστηρό ιστορικό τρόπο τα γεγονότα που σηματοδότησαν την εμφάνιση των Τύπων Misraim και Memphis στο διεθνές Τεκτονικό στερέωμα και την πορεία τους έως σήμερα.

Δυστυχώς, όπως είναι γνωστό, ο Τεκτονισμός, αν και συνέχεια των Αρχαίων μυστηρίων, χρησιμοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του (στη σύγχρονη εποχή), για σκοπούς αλλότριους της πραγματικής αποστολής του. Αποστολής του που είναι η επάνοδος του Ανθρώπου στην αρχέγονη πνευματικότητα, η λύτρωσή του από τα δεσμά των ελαττωμάτων του και η ανάδειξη των αξιών εκείνων που θα του επιτρέψουν να γίνει Κύριος και Βασιλέας του εαυτού του, κύτταρο μιάς κοινωνίας που αναζητά απεγνωσμένα την έξοδό της από τα δεσμά που οι εγωϊστικές και ανταγωνιστικές επιλογές της δημιούργησαν.

Όλοι οι Τεκτονικοί Τύποι που πέρασαν από την ανθρωπότητα, (πάνω από 20) συνετέλεσαν τα μέγιστα σε αυτό το έργο. Όμως οι περισσότερες εφαρμογές τους αλλοιώθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την προσωπική φιλοδοξία των συμμετεχόντων, αντί για τους σκοπούς για τους οποίους φτιάχτηκαν. Δεν γλύτωσαν από αυτές τις απόπειρες και οι πολύ Παραδοσιακοί Τύποι Misraim και Memphis. Ευτυχώς, όπως στο βιβλίο αυτό περιγράφεται, η σπίθα έμεινε αναμμένη. Και εξακολουθεί και σήμερα να φωτίζει, να εμπνέει και να δημιουργεί ελπίδα.

Share: